Ny marknadsundersökning visar stark support för Orviglance

2022-03-29

Ny oberoende marknadsundersökning visar att 84% av läkare sannolikt kommer att använda Orviglance® för MR-scanningar av patienter med cancer i levern och nedsatt njurfunktion. Resultaten bekräftar det tydliga behovet av ett effektivt alternativ till MR-scanningar utan kontrastmedel och ett säkert alternativ till gadolinium-baserade kontrastmedel.

Ladda ner presentationen

Articles - Ascelia Pharma