Erik Penser temadag särläkemedel

2021-09-30

Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen presenterar hur bolaget arbetar för att utveckla särläkemedel