Resultat från Orviglance jämförelsestudie med gadolinium presenterad vid ESGAR 2022-konferensen

2022-06-01
PDF
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) presenterade idag resultat vid den årliga ESGAR-konferensen i Lissabon, Portugal, från studien där kontrastmedlet Orviglance® (under utveckling) jämfördes mot ett gadoliniumbaserat kontrastmedel.

“Vi är mycket glada över att ha presenterat studien som en muntlig vetenskaplig presentation vid den respekterade årliga konferensen European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR). Studien ger robusta bevis för det diagnostiska värdet som Orviglance kan erbjuda när det väl är tillgängligt för patienter och läkare”, säger Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Som kommunicerats tidigare visade resultaten att ett högre antal leverskador upptäcktes av de tre oberoende avläsarna för Orviglance jämfört med det leverspecifika gadolinium-kontrastmedlet. Alla tre avläsare kunde också storleksmässigt se mindre lesioner med Orviglance jämfört med gadolinium. Beträffande lesionsavgränsning och lesionskontrast till lever rapporterade två av tre läsare högre poäng för Orviglance jämfört med gadolinium.

Även om effektparametrarna visar högre poäng för Orviglance är det viktigt att notera att denna crossover-studie endast bestod av 20 patienter med levermetastaser och därav var skillnaden inte statistiskt signifikant.

Resultaten visade också att Orviglance-förstärkt MRI ger förbättrad effekt vad gäller upptäckt och visualisering av lesioner jämfört med MRI utan kontrastmedel.