Resultat från Orviglance jämförelsestudie med gadolinium godkänt som muntlig presentation till ESGAR-konferensen

2022-02-15
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att studien där Orviglance® jämfördes med ett gadoliniumbaserat kontrastmedel har accepterats som en muntlig vetenskaplig presentation till ESGAR-konferensen som hålls 31 maj – 3 juni i Lissabon, Portugal.

“Vi är mycket glada över att studien har valts ut som en muntlig vetenskaplig presentation till den årliga konferensen European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR). Studien ger robusta bevis för det diagnostiska värdet som Orviglance kan erbjuda när det väl är tillgängligt för patienter och läkare”, säger Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Som kommunicerats tidigare visade resultaten att ett högre antal leverskador upptäcktes av de tre oberoende avläsarna för Orviglance jämfört med det leverspecifika gadolinium-kontrastmedlet. Alla tre avläsare kunde också storleksmässigt se mindre lesioner med Orviglance jämfört med gadolinium. Beträffande lesionsavgränsning och lesionskontrast till lever rapporterade två av tre läsare högre poäng för Orviglance jämfört med gadolinium.

Även om effektparametrarna visar högre poäng för Orviglance är det viktigt att notera att denna crossover-studie endast bestod av 20 patienter med levermetastaser och därav var skillnaden inte statistiskt signifikant.

Resultaten visade också att Orviglance-förstärkt MRI ger förbättrad effekt vad gäller upptäckt och visualisering av lesioner jämfört med MRI utan kontrastmedel.