Oncorals fas-1 studier presenteras på ESMO kongress i München

2018-09-10
PDF
Ascelia Pharma meddelar idag att resultaten från fas-1 studierna på Oncoral har blivit accepterade som en poster presentation på European Society for Medical Oncology (ESMO) årliga kongress i München, Tyskland, 19-23 oktober.

Presentationen omfattar den delen av studien där Oncoral ges som ett enskilt preparat. En sammanfattning (abstract) av presentationen kommer att publiceras online på ESMO:s hemsida den 9:e oktober 2018.

Om fas-1 studien:

Oncoral har genomgått en prövarinitierad fas I-studie vid avdelningen för onkologi på Herlevs sjukhus i Danmark. Studien var en doseskalerande studie av säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik hos oralt administrerat Oncoral till vuxna patienter med avancerade solida tumörer. Målet med studien var att fastställa säkerhet, tolerabilitet och maximal tolererad dos av Oncoral när det ges som enskilt preparat och i kombination med det orala kemoterapimedlet kapecitabin. Andra mål var att fastställa objektiv tumörrespons eller stabil sjukdom och att beskriva farmakokinetiken när Oncoral ges som enda preparat. Totalt ingick 25 patienter i studien där Oncoral gavs som enda preparat.

Resultatet av kombinationsstudien med kapecitabin kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110
 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon Science Park i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök www.ascelia.com