Ny oberoende marknadsundersökning visar att 84% av amerikanska läkare sannolikt kommer att använda Orviglance som kontrastmedel till den avsedda patientmålgruppen

2022-03-22
PDF
PDF

Ascelia Pharma tillkännagav och välkomnade idag resultaten av en oberoende marknadsundersökning som visar att 84% av läkare sannolikt kommer att använda Orviglance® för MR-undersökningar av patienter med cancer i levern och nedsatt njurfunktion.

I den oberoende undersökningen tillfrågades 270 läkare i USA (radiologer, onkologer och nefrologer) om deras val av scanning och kontrastmedel hos patienter med cancer.  Den viktigaste motivet för deras val av kontrastmedel för MR-undersökningar är patientsäkerhet, och i synnerhet behovet av att minimera risken för nefrogen systemisk fibros (NSF), en biverkning som kan uppstå i samband med nuvarande gadolinium-kontrastmedel hos patienter med nedsatt njurfunktion – målgruppen för Orviglance. De uttryckte också oro för allergier och gadolinium-toxicitet.

För patienter med cancer i levern och kraftigt nedsatt njurfunktion föredrar de tillfrågade för närvarande att inte använda ett kontrastmedel när de utför MR-undersökningar, även om detta minskar möjligheten att upptäcka och visualisera cancerlesioner.
 
När de presenterades för Orviglance produktprofil svarade 84% av deltagarna i undersökningen att de sannolikt eller definitivt kommer att använda Orviglance till målgruppen av patienter. Resultatet överensstämmer med en kvantitativ undersökning som gjordes under 2018 och bekräftar således ett starkt användarstöd när Ascelia Pharma förbereder lanseringen av Orviglance.
 
Julie Waras Brogren, Ascelia Pharmas Chief Commercial Officer, kommenterar: "De positiva reaktionerna till Orviglance från deltagarna i undersökningen är otroligt uppmuntrande. Denna övertygande undersökning bekräftar det tydliga behovet av ett effektivt alternativ till MR-undersökningar utan kontrastmedel och ett säkert alternativ till gadolinium-baserade kontrastmedel och understryker att Orviglance kan förbättra resultaten för patienter vars nuvarande diagnostiska alternativ är suboptimala."
 
Orviglance är ett nytt manganbaserat oralt kontrastmedel för MR-undersökning utvecklat för att förbättra upptäckt och visualisering av fokala leverlesioner (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Orviglance har erhållit särläkemedelsstatus av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) och är för närvarande i fas 3-utveckling. Kliniska fas 2-studier visade på högkvalitativ MR-undersökning jämfört med en MR-undersökning utan kontrastmedel.
 
NSF är allvarligt och potentiellt livshotande och en känd biverkning av gadolinium-baserade kontrastmedel hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Flera läkemedelsmyndigheter (inklusive FDA och EMA) har utfärdat varningar för användningen av gadolinium-baserade kontrastmedel. Fler än 15% av deltagarna i undersökningen har upplevt ett fall där användningen av gadolinium-preparat lett till NSF.