Inbjudan till Ascelia Pharmas virtuella kapitalmarknadsdag

2020-09-30
PDF
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 21 oktober 2020. Fokus på dagen är Mangorals marknadspotential och kommersiella förberedelser.

Direktsänd frågestund
Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från koncernledningen följt av en direktsänd frågestund. Presentationerna kommer att vara tillgängliga på Ascelia Pharmas hemsida www.ascelia.com den 21 oktober kl. 8:00.

Den direktsända frågestunden hålls den 21 oktober kl. 14:00-15:00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Ascelia Pharmas hemsida.

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Mangoral i fokus
Kapitalmarknadsdagen fokuserar på Mangorals marknadspotential och förberedelser inför kommersialisering. Mangoral är Ascelia Pharmas ledande läkemedelskandidat och är i pågående fas 3-utveckling.

Anmälan till den direktsända frågestunden
Deltagare till den direktsända frågestunden kan anmäla sig genom att kontakta Ascelia Pharmas Executive Assistant Delphine Biro med email db@ascelia.com. Vänligen bekräfta er anmälan senast den 16 oktober.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Corfitzen, VD
Email: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, Head of IR & Communications
Email: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 10.45 CET.

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com.

Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är i pågående fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.