Regulatorisk

Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019

2019-10-14
PDF
Rapport
Ascelia Pharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019 finns från och med i dag tillgänglig på bolaget hemsida www.ascelia.com

För mer information, vänligen kontakta
Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 6

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019, kl. 18:00.