Regulatorisk

Ascelia Pharma har genomfört en nyemission på SEK 60 miljoner för att slutföra fas-3 förberedelserna för Mangoral®

2018-05-16
PDF
Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag inom onkologi med en pipeline av produkter i sen utvecklingsfas. Nyemissionen på SEK 60 miljoner kommer att användas för att accelerera utvecklingen av Ascelia Pharmas läkemedelskandidater – Mangoral® och Oncoral.

“Jag är väldigt nöjd med stödet från både befintliga och nya aktieägare och deras förtroende för Ascelia Pharma och våra lovande läkemedelskandidater. Finansieringen ger oss möjligheten att slutföra förberedelserna för den kliniska fas-3 studien för Mangoral® samt slutföra den pågående fas-1 studien för Oncoral”, säger Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma.

Den ledande produktkandidaten Mangoral® är ett nyskapande kontrast-läkemedel som ska användas vid magnetkameraundersökningar – MR scanning – för förbättrad upptäckt och lokalisering av levermetastaser. Produkten utvecklas för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion som på grund av risken för allvarliga, och potentiellt dödliga, biverkningar inte kan använda gängse kontrastmedel då dessa är baserade på tungmetallen gadolinium. Idag har dessa patienter inget säkert och effektivt kontrastläkemedel för att förbättra möjligheten att hitta levermetastaser. Mangoral® fyller ett tomrum på marknaden för denna patientgrupp och har potentialen att öka deras överlevnadschanser. Marknadsstorleken för detta patientsegment uppskattas till USD 350-500 miljoner. Mangoral® har erhållit särläkemedelsstatus från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och är redo för fas-3.

Den andra produktkandidaten Oncoral är ett cellgift i tablettform som är inriktat på behandling av magsäckscancer – en marknad som uppskattas till USD 3,5 miljarder år 2020.

Ascelia Pharma backas upp av en större grupp av erkända aktieägare, branschspecialister (Key Opinion Leaders) och rådgivare. Ascelia Pharma förbereder en notering på Nasdaq Stockholm inom det kommande året.

Nyemissionen leddes av Vator Securities som Sole Bookrunner och rådgivare till Ascelia.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110
Kristian Borbos, CFO, +46 735 179 113

 
Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök www.ascelia.com