Regulatorisk

Ascelia Pharma får amerikanskt patent för andra generationens Mangoral

2020-12-15
PDF
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det amerikanska patentverket (US Patent Office, USPTO) har utfärdat ett nytt patent som täcker andra generationens formulering av den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, för närvarande i den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE. Det nya patentet förbättrar ytterligare det unika värdet av Mangoral och ger patentskydd fram till år 2040 i USA.

Möjligheten att förbättra Mangoral och utöka patentskyddet tillför ett betydande värde till Ascelia Pharma och Mangorals affärskoncept. Med det nya patentet stärks skyddet ytterligare fram till år 2040 i USA.

Det nya patentet omfattar en brustablettsformulering av Mangoral, vilket gör det ännu enklare för patienter och vårdpersonal att använda Mangoral. Planer för marknadsgodkännande och lansering av den andra generationen Mangoral är under utveckling.

“Vi är mycket glada över att ha beviljats ett patent för en förbättrad formulering av Mangoral. Detta kommer att gynna målgruppen för Mangoral ytterligare och visar vårt långsiktiga engagemang för att erbjuda bättre bildlösningar för en patientgrupp med dåliga alternativ idag. Det nya amerikanska patentet kommer att tillföra betydande värde och är ett resultat av vårt framgångsrika arbete med Life Cycle Management och vårt fokus på att utveckla nya och bättre läkemedel för patienter med stort medicinskt behov”, säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Corfitzen, VD
Email: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, Head of IR & Communications
Email: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 07:30 CET.
 

 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

Om Mangoral

Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadolinium-baserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är i pågående fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) i USA ger minst 7 års exklusivitet efter marknadsgodkännande. I EU beviljas en ny produkt tio år av exklusivitet efter EMA:s marknadsgodkännande.