Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2023-11-30
PDF

Under november månad har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ändrats med anledning av omvandling av sammanlagt 34 984 C-aktier till sammanlagt 34 984 stamak-tier för leverans av aktier till deltagare i det prestationsbaserade aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämma den 6 maj 2020 (LTI 2020).

Per den 30 november 2023 uppgår antalet aktier i Ascelia Pharma AB till 34 871 177 ak-tier, varav 33 757 746 är stamaktier med en röst vardera, och 1 113 431 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 869 089,10.