Welcome to your new career

Martin Husebø

Business Development Director

Beskriv dig själv:

Jag är en utåtriktad person som tycker om att arbeta tillsammans med kollegor och externa partners. Att få möjlighet att diskutera, planlägga och genomföra olika interna och externa affärsmöjligheter motiverar mig.

Kan du beskriva din roll och ditt ansvar på Ascelia Pharma:
Jag är ansvarig för affärsutvecklingsaktiviteterna, inkluderande sökning, utvärdering och in-licensiering av nya projekt, samt ut-licensiering, och hantering av externa partnerskap.

I mitt dagliga arbete stödjer jag Ascelias tillväxtambitioner genom att utvärdera våra pipelinetillgångar i samarbete med R&D och Medical, och genom att driva partnerskapsstrategin för vår pipeline.

Enligt din åsikt, vad gör Ascelia Pharma till ett bra ställe att arbeta:
På Ascelia har du möjlighet att arbeta i ett bioteknikföretag med sena utvecklingsprojekt inom ett område med mycket stora ouppfyllda medicinska behov. Vidare bygger företagskulturen på tydliga värderingar och tvärfunktionellt lagarbete där alla uppmuntras att vara med och påverka.

Vilka egenskaper är viktigast för en person som vill arbeta på Ascelia Pharma:
Det är viktigt att man inspireras av att arbeta för att förbättra livet för patienter med sällsynta onkologirelaterade sjukdomstillstånd, och att man även inspireras av våra gemensamma värderingar – fokus, mod och integritet. Som ett växande bioteknikföretag är förmågan att förbli nyfiken och arbeta tvärfunktionellt i en informell miljö också mycket viktig.