Welcome to your new career

Andreas Norlin

Vice President of Research & Development

Beskriv gärna dig själv:

Jag vill gärna ha roligt, samtidigt som jag arbetar med utmanande uppgifter tillsammans med trevliga kollegor.

Kan du beskriva din roll och ditt ansvar på Ascelia Pharma:

Jag är projektledare och har det övergripande ansvaret för att driva våra läkemedelsutvecklingsprojekt enligt våra överenskomna mål och planer

Enligt din åsikt, vad som gör Ascelia Pharma ett bra ställe att arbeta:

Den samarbetsfokuserade nybyggarandan med stora ambitioner för framtiden och möjligheten att tillsammans med inspirerande kollegor arbeta med läkemedelsutvecklingsprojekt i sen fas.

Vilka egenskaper är viktigast för en person som vill arbeta på Ascelia Pharma:

En önskan om att arbeta i ett team där du alltid gör ditt bästa, säger vad du tycker och viktigast av allt – hjälper varandra.