Redeye: Ascelia Pharma – Framflyttad position

2020-03-25

Redeye gör ett omtag av sina antaganden för Ascelia och framför allt den ledande kandidaten Mangoral, vilket resulterar i höjd värdering. Vi menar att det är viktigare än någonsin att vara selektiv inom biotechsektorn givet det dystra börssentimentet, och vi tycker Ascelia sticker ut som en attraktiv kandidat i sektorn med sin starka kassa, fina ägarbild och sena kliniska skede. Aktien saknar tydliga katalysatorer på kort sikt, men vår långsiktiga syn på caset är klart positiv.

Läs mer och ladda ned analysen: https://bit.ly/2vLMmKL

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye – Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/   

2021-05-12

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-05-05

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
2021-04-30

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB