Redeye: Ascelia Pharma – Framflyttad position

2020-03-25

Redeye gör ett omtag av sina antaganden för Ascelia och framför allt den ledande kandidaten Mangoral, vilket resulterar i höjd värdering. Vi menar att det är viktigare än någonsin att vara selektiv inom biotechsektorn givet det dystra börssentimentet, och vi tycker Ascelia sticker ut som en attraktiv kandidat i sektorn med sin starka kassa, fina ägarbild och sena kliniska skede. Aktien saknar tydliga katalysatorer på kort sikt, men vår långsiktiga syn på caset är klart positiv.

Läs mer och ladda ned analysen: https://bit.ly/2vLMmKL

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye – Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/   

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.