Patent för Oncoral godkänt i Japan

2020-04-16
Ladda ner
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia”) tillkännagav i dag att patentansökan för Oncoral har godkänts i Japan. Godkännandet i Japan kompletterar de redan erhållna patenten i USA och ett antal länder i Europa och Kina. Patentet säkrar de immateriella rättigheterna för Oncoral fram till år 2035, samt en potentiell patentförlängning.

"Vi är mycket nöjda med att ha fått patentet för Oncoral godkänt även i Japan eftersom det medicinska behovet för gastrisk cancerbehandling i Japan är betydande. Mer än 115 000 japaner diagnostiserades med magcancer under 2018 och förekomsten är ungefär fem gånger högre än USA och Europa, så behovet av förbättrade behandlingsalternativ för dessa patienter är stort”, säger Carl Bjartmar, MD, PhD, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Ascelia Pharma förbereder för närvarande Oncoral för fas 2-utveckling efter de lovande fas 1-resultaten, som publicerades 2019. Oncoral är en oral tablettformulering av irinotekan avsedd för kombination som en kemoterapeutisk behandling av ej behandlingsbar och metastaserad magcancer. Intravenös irinotekan har redan visat säkerhet och effekt vid behandling av kolorektal och bukspottkörtelcancer. Med en oral tablettformulering av irinotekan har Oncoral potential att ge patienter med magcancer möjlighet att få kemoterapi hemma och samtidigt minska resurskraven i sjukvården.

Patentet för Oncoral, med det internationella publikationsnumret WO/2015/107131, täcker fast oral doseringsform av irinotekan för behandling av cancer.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020, kl. 13:45.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den beslutsgrundande kliniska fas-3 studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/