Regulatorisk

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

2021-05-12
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2021

  • Presentation av klinisk utvecklingsplan för Oncoral
  • Kontor öppnat i USA som förberedelse inför planerad lanseringen av Mangoral
  • Riktad nyemission om 200 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Den riktade nyemissionen godkänns på extrastämma
  • Emission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -33,7 MSEK (-20,7 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,00 (SEK -0,71)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,9 MSEK (-18,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 165,4 MSEK (169,3 MSEK)

”Första kvartalet gav Ascelia Pharma en stark start på det nya året. Vi fortsatte att göra framsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna för Mangoral, vårt kontrastmedel i fas 3, och kunde bland annat öppna vårt USA-kontor som förberedelse inför den planerade lanseringen. Vi genomförde också en riktad nyemission på 200 MSEK för att accelerera förberedelserna inför lansering av Mangoral och inleda den kliniska fas 2-studien med vår orala cellgiftsterapi Oncoral.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 12 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2021

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 369
UK: +44 333 3009 260
US: +1 833 2498 403
DK: +45 787 232 50

2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-08-18

Covid-19 förlänger rekryteringsperioden för SPARKLE-studien

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att den fortsatta globala effekten av Covid-19-pandemin kan förlänga rekryteringsperioden för den kliniska fas 3-studien SPARKLE med upp till sex månader. Rekryteringen förväntas nu att slutföras under första halvåret 2022. Ascelia Pharma har en solid kassa som stöder verksamheten väl in i 2023.