Regulatorisk

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

2021-05-12
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2021

  • Presentation av klinisk utvecklingsplan för Oncoral
  • Kontor öppnat i USA som förberedelse inför planerad lanseringen av Mangoral
  • Riktad nyemission om 200 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Den riktade nyemissionen godkänns på extrastämma
  • Emission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -33,7 MSEK (-20,7 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,00 (SEK -0,71)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,9 MSEK (-18,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 165,4 MSEK (169,3 MSEK)

”Första kvartalet gav Ascelia Pharma en stark start på det nya året. Vi fortsatte att göra framsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna för Mangoral, vårt kontrastmedel i fas 3, och kunde bland annat öppna vårt USA-kontor som förberedelse inför den planerade lanseringen. Vi genomförde också en riktad nyemission på 200 MSEK för att accelerera förberedelserna inför lansering av Mangoral och inleda den kliniska fas 2-studien med vår orala cellgiftsterapi Oncoral.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 12 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2021

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 369
UK: +44 333 3009 260
US: +1 833 2498 403
DK: +45 787 232 50

2021-05-12

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-05-05

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
2021-04-30

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB