Regulatorisk

Cancerläkemedelsföretaget Ascelia Pharma förstärker styrelsen för att stödja internationell expansion

2017-11-13
Ladda ner
Malmöbaserade Ascelia Pharma, specialiserat på utveckling av nya läkemedel för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer, stärker nuvarande styrelse med Helena Wennerström och Hans Maier inför bolagets fortsatta tillväxtresa.

”Med våra två starka läkemedelskandidater – Mangoral® och Oncoral – är vi redo att ta Ascelia Pharma till nästa nivå. Vi är mycket glada att Helena Wennerström och Hans Maier ansluter till styrelsen och att kunna ta del av den värdefulla kunskap och erfarenhet som de båda bidrar med, inte minst när det gäller life science, företagsutveckling och internationalisering”, säger Peter Benson, styrelseordförande Ascelia Pharma.

Hans Maier har haft ledande befattningar inom Schering AG och Bayer AG i 25 år, däribland tidigare global divisionschef för kontrastläkemedel i båda bolagen och var under ett flertal år ansvarig för Scherings verksamhet i Japan och Sydkorea. Hans är medgrundare och managing partner på BGM Associates GmbH, ett rådgivande företag inom Life Science och företagsaffärer baserat i Berlin. Hans är doktor i ekonomi och samhällsvetenskap och är professor i International Strategic Management vid Berlin School of Economics and Law.

”Jag är väldigt glad att kunna ansluta till styrelsen i Ascelia Pharma, som har potentialen att utvecklas till ett framgångsrikt specialiserat läkemedelsbolag inom onkologi. Jag ser framemot att kunna bidra med min erfarenhet inom läkemedels- och bildåtergivningsbranschen för att först och främst framgångsrikt utveckla och marknadsföra Mangoral®, Ascelia Pharmas ledande läkemedelskandidat. Det är sannolikt att Mangoral® blir förstavalet vid magnetkamera-undersökningar för patienter med kraftigt nedsatt och njurfunktion och kommer därmed vara ett välkommet alternativ till dagens kontrastmedel som baseras på gadolinium.

Helena Wennerström är CFO och vice VD i Bulten och har sedan tidigare erfarenhet från liknande positioner i Finnveden och FinnvedenBulten samt från Dicentia och Topcon. Helena, som är civilekonom, kommer att vara ordförande i revisionsutskottet i Ascelia Pharma. Helena bidrar också med internationell erfarenhet från Bulten som har verksamhet i ett flertal länder.

”Ascelia Pharma är en pionjär inom utvecklingen av nyskapande läkemedelsprodukter som fyller ett tomrum på marknaden där tillgänglig cancerbehandling saknas. Jag ser med tillförsikt fram emot att som styrelseledamot och med min finansiella kunskap bistå Ascelia Pharma i dess spännande resa framåt”, säger Helena Wennerström.

Utöver de nya styrelseledamöterna består styrelsen för Ascelia Pharma av ordförande Peter Benson, Niels Mengel, René Spogárd samt Bo Jesper Hansen.

Om Mangoral®
Mangoral® är en oral läkemedelskandidat (kontrastmedel) på väg in i den sista kliniska fasen (fas 3). Det ska användas vid magnetkameraundersökningar för bättre upptäckt och lokalisering av levermetastaser. Mangoral® fyller ett tomrum för patienter med nedsatt njurfunktion som på grund av risken för allvarliga biverkningar inte kan använda gängse kontrastmedel som är baserade på tungmetallen gadolinium.

Om Oncoral
Oncoral befinner sig i fas 1 och är en oral beredning baserat på irinotecan som är ett allmänt använt kemoterapeutiskt medel. Oncoral utvecklas för behandling av magcancer och har potentialen att fördelaktigt kunna kombineras med andra läkemedel mot cancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Benson, styrelseordförande

 +45 40 80 48 69

Magnus Corfitzen, VD
+46 735 179 110

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. Största ägare i Ascelia Pharma är Sunstone Capital och Öresund Healthcare. För mer information besök www.ascelia.com

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/