Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019: Kliniker öppnade för rekrytering till beslutsgrundande Fas III-studien SPARKLE

2020-02-14
Ladda ner
Presentation
Webcast
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden juli – december 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida (räkenskapsåret har framgent lagts om till att följa kalenderåret): https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Julie Waras Brogren utsedd till Chief Commercial Officer
 • Detaljerade förberedelser inför starten av fas III-studien SPARKLE med Mangoral
 • Fyra kliniker öppnade för patientrekrytering till SPARKLE-studien och ytterligare en klinik öppnad under januari 2020

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR OKT-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -22,9 MSEK (-7,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,16 (SEK -0,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 MSEK (-9,1 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR JUL-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -36,9 MSEK (-11,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,70 (SEK -0,75)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,9 MSEK (-13,0 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

”Under december 2019 och januari 2020 öppnade vi fem kliniker i USA och Europa för registrering av patienter till vår beslutsgrundande fas III-studie SPARKLE. Detta är ett betydelsefullt steg när vi accelererar utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat Mangoral mot förväntad marknadslansering 2022”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 14 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-year-end-report-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 366
UK: +44 333 300 9265
US: +1 833 526 8397

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08:00.
Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/