Ascelia Pharma vinner priset som bästa Life Science bolag i Malmö

2020-02-11
Ladda ner
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) blev igår kväll tilldelat priset för bästa Life Science bolag i Malmö på stadens prestigefyllda årliga Näringslivsgala. Priset följer av Ascelia Pharmas arbete med att utveckla nyskapande läkemedel som fyller ett tydligt medicinskt tomrum.

Vi är väldigt glada och hedrade med utmärkelsen som lyfter fram vårt gedigna arbete med att utveckla nyskapande läkemedel som ökar livslängden och förbättrar livskvaliteten för patienter som lever med cancer. Som tidigare annonserat har vi öppnat kliniker för inkludering av patienter i den registreringsgrundande fas III-studien för vår ledande läkemedelskandidat Mangoral och vi förväntar inleda försäljning under 2022 i USA. För att fortsätta vår framgångsrika utveckling expanderar vi vårt bolag i Malmö, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.