Regulatorisk

Ascelia Pharma utser Julie Waras Brogren till Chief Commercial Officer

2019-12-06
Ladda ner
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att Julie Waras Brogren har utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) på Ascelia Pharma. Julie kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder tjänsten i början av januari 2020.

Utnämningen av Julie Waras Brogren till CCO är ett viktigt steg för Ascelia Pharma när företaget närmar sig kommersiellt skede. Med mer än 18 års omfattande ledarerfarenhet av globala produktlanseringar, marknadsinträde och life cycle management från ledande befattningar inom biopharma- och medicinteknikindustrin tar Julie med sig en gedigen kommersiell erfarenhet som spänner över flera terapeutiska områden, varumärken och geografier.

Innan Julie kom till Ascelia var hon Chief Operating Officer och senare VD för det Toronto-baserade läkemedelsföretaget BresoTEC. Innan dess hade hon ett antal ledande befattningar vid Novo Nordisk i Danmark och Brasilien, däribland chef för Marketing & Market Access i Latinamerika och del av ledningsgruppen i Latinamerika. Julie var ledande i lanseringsförberedelserna och den tvärfunktionella pre-kommersialiseringen av det mångmiljardsäljande läkemedlet liraglutid (Victoza®) och insulinet degludec (Tresiba®). Hon har en MBA från Copenhagen Business School och civilekonomexamen från Ecole de Management de Lyon.

“Vi är oerhört glada att få med Julie i vårt team. Med sin långa erfarenhet och stora framgångar med globala produktlanseringar och lanseringsförberedelser, däribland med mycket framgångsrika produkter som Victoza®, kommer Julie att vara central i våra kommersiella förberedelser för lanseringen av vår ledande läkemedelskandidat Mangoral, som är planerad till 2022,” säger Ascelia Pharmas VD Magnus Corfitzen.

“Jag är mycket glad över att börja på Ascelia Pharma i denna intressanta och spännande fas av företagets utveckling och att ta en aktiv roll i att driva omvandlingen till att bli ett kommersiellt bolag med produkter på marknaden. Jag ser stora möjligheter för våra läkemedel i projektportföljen, och ser fram emot att leda den kommersiella organisationen och ta dessa viktiga produkter till patienter som lever med stora medicinska behov över hela världen,” säger Julie Waras Brogren.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2019, kl. 07:30.
 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/