Regulatorisk

Ascelia Pharma utser Carl Bjartmar till ny Chief Medical Officer

2018-09-14
Ladda ner
Ascelia Pharma meddelar idag att Carl Bjartmar, läkare, med dr, har utsetts till ny Chief Medical Officer (CMO) för Ascelia Pharma. Carl kommer senast från tjänsten som CMO för Wilson Therapeutics.

Carl bidrar med en gedigen erfarenhet från utveckling av särläkemedel (Orphan Drugs) i sena kliniska faser och har haft seniora roller i både stora internationella läkemedelsbolag som Sanofi, Genezyme och Lundbeck samt det svenska biotech-bolaget Wilson Therapeutics som CMO. Carl är läkare och innehar en doktorsexamen från Linköpings universitet.

”Vi är väldigt nöjda med utnämningen av Carl Bjartmar till CMO. Carl har en lång erfarenhet av utveckling av särläkemedel i sena kliniska faser och har bl.a. varit en nyckelperson i Wilson Therapeutics ledningsgrupp med milstolpar som börsintroduktionen på Nasdaq OMX 2016, planering och utförande av fas 3 utveckling samt Alexion Pharmaceuticals uppköp av Wilson Therapeutics under 2018. Detta är av speciell betydelse för Ascelias ledande läkemedelskandidat Mangoral® som har fått särläkemedelstatus (Orphan Drug Designation) från amerikanska FDA och nu förbereds för kliniska fas 3 studier”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

“Jag ser framemot att börja på Ascelia Pharma och bidra till bolagets mission att förbättra livet för patienter som lever med cancer. Ascelia har två lovande läkemedelskandidater – en i sen kliniskt utvecklingsstadie (Mangoral®) och en i en tidigare fas (Oncoral) och det ska bli väldigt inspirerande att driva utvecklingen av dessa och kunna erbjuda dem till patienter”, säger Carl Bjartmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110

 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon Science Park i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök www.ascelia.com

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/