Regulatorisk

Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2020

2021-03-30
Ladda ner

Ascelia Pharmas årsredovisning har nu publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

"Under 2020 fortsatte vi, trots den pågående Covid-19-pandemin, att ta ytterligare steg framåt med det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna av vårt nyskapande fas 3-kontrastmedel Mangoral. Vi accelererade också fas 2 förberedelserna för vårt orala cellgift Oncoral.

Vårt fokus för 2021 ligger på den pågående Fas 3-studien SPARKLE och förberedelserna för att göra Mangoral tillgängligt för pa­tienter med ett stort medicinskt behov, samt att inleda den kliniska fas 2-studien med Oncoral. Vi arbetar ständigt för att skapa värde för våra intressenter, och utvecklingen under 2020 understryker de framsteg som vi har gjort”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.