Regulatorisk

Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2020

2021-03-30
Ladda ner

Ascelia Pharmas årsredovisning har nu publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

"Under 2020 fortsatte vi, trots den pågående Covid-19-pandemin, att ta ytterligare steg framåt med det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna av vårt nyskapande fas 3-kontrastmedel Mangoral. Vi accelererade också fas 2 förberedelserna för vårt orala cellgift Oncoral.

Vårt fokus för 2021 ligger på den pågående Fas 3-studien SPARKLE och förberedelserna för att göra Mangoral tillgängligt för pa­tienter med ett stort medicinskt behov, samt att inleda den kliniska fas 2-studien med Oncoral. Vi arbetar ständigt för att skapa värde för våra intressenter, och utvecklingen under 2020 understryker de framsteg som vi har gjort”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/