Regulatorisk

Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2020

2021-03-30
Ladda ner

Ascelia Pharmas årsredovisning har nu publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

"Under 2020 fortsatte vi, trots den pågående Covid-19-pandemin, att ta ytterligare steg framåt med det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna av vårt nyskapande fas 3-kontrastmedel Mangoral. Vi accelererade också fas 2 förberedelserna för vårt orala cellgift Oncoral.

Vårt fokus för 2021 ligger på den pågående Fas 3-studien SPARKLE och förberedelserna för att göra Mangoral tillgängligt för pa­tienter med ett stort medicinskt behov, samt att inleda den kliniska fas 2-studien med Oncoral. Vi arbetar ständigt för att skapa värde för våra intressenter, och utvecklingen under 2020 understryker de framsteg som vi har gjort”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

2021-05-12

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-05-05

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
2021-04-30

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB