Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2021-04-30
Ladda ner

Under april 2021 har antalet stamaktier ökat med 5 000 000 till följd av den genomförda riktade nyemissionen. Antalet C-aktier har samtidigt under april ökat med 397 641 till följd av riktad nyemission och återköp av dessa aktier (C-aktierna innehas av Ascelia Pharma). Emissionen av C-aktier är kopplat till bolagets aktiesparprogram (LTI 2020) med stöd av bemyndigande från årsstämman 6 maj 2020.

Per 30 april 2021 uppgår antalet aktier till 34 576 448, varav 33 668 262 är stamaktier med en röst per aktie och 908 186 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 759 080,6.

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/