Abstract för Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium accepteras till världens största radiologikonferens RSNA

2021-08-13
Ladda ner

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att studien där Orviglance® (mangankloridtetrahydrat, tidigare arbetsnamn Mangoral) jämfördes mot ett gadoliniumbaserat kontrastmedel har accepterats som muntlig presentation vid världens största radiologikonferens RSNA. Konferensen kommer att hållas 28 november – 3 december i Chicago, Illinois.

I december 2020 meddelade Ascelia Pharma resultaten från en jämförelsestudie mot ett gadolinium-baserat kontrastmedel. Resultaten visade att MR-scanning med Orviglance var lika effektiv som gadolinium-kontrastmedlet gadobenate dimeglumine (Multihance) för visualisering av fokala leverlesioner. Faktum är att två av de tre oberoende bedömarna rapporterade högre poäng för MR-scanning förstärkt med Orviglance. Resultaten visade också att MR-scanning med Orviglance ger förbättrad diagnostisk effekt jämfört med MR utan kontrastmedel med användning av identiska effektmått som i den pågående registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE.

"Vi är mycket glada över att studien har valts ut till muntlig presentation vid den prestigefyllda radiologikonferensen RSNA. Studien ger ett robust bevis på det diagnostiska värdet som Orviglance kan erbjuda när finns tillgängligt för patienter och läkare. Orviglance utvecklas för att tillgodose det ouppfyllda medicinska behovet hos patienter med nedsatt njurfunktion, och det är glädjande att Orviglance* är lika effektivt som ett gadolinium-baserat kontrastmedel, säger Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.
 
*Varumärket är registrerat i Europa och flera andra marknader och inskickat för registrering i USA.

2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-08-18

Covid-19 förlänger rekryteringsperioden för SPARKLE-studien

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att den fortsatta globala effekten av Covid-19-pandemin kan förlänga rekryteringsperioden för den kliniska fas 3-studien SPARKLE med upp till sex månader. Rekryteringen förväntas nu att slutföras under första halvåret 2022. Ascelia Pharma har en solid kassa som stöder verksamheten väl in i 2023.