Niels Mengel

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2000. Ordförande i ersättningsutkottet och medlem av revisionsutskottet.

Bakgrund: Niels Mengel har lång erfarenhet som inves- terare inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Niels Mengel är grundare och tidigare styrelseledamot och VD i Øresund- Healthcare Capital. Han har även tidigare bland annat varit Executive Vice President vid ISS World Services A/S samt Director vid PA Consulting Group.

Utbildning: M.B.A. från London Business School, England. M.Sc. i Macro Economy och Finance från Københavns Universitet, Danmark.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Better Finance (The European Federation of Investors and Financial Services Users), Black Swan Strategy A/S och Upstream Invest A/S. Medlem i ledningsgrupp (direktion) i Kibegeon ApS.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.