Julie Waras Brogren

Julie Waras Brogren - Deputy CEO & Chief Commercial Officer

Född 1972. Deputy Chief Executive Officer samt ansvarig för åtaganden av Chief Financial Officer och Chief Commercial Officer. Anställd sedan 2020

Bakgrund: Julie Waras Brogren har mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner inom life science-ledarskap och kommersialisering och däribland tvärfunk tionella lanseringar av läkemedel och medicinsk utrustning. Julie var tidigare President på BresoTEC, Kanada, och hade dessförinnan olika ledande be- fattningar inom Novo Nordisk i Danmark och Latinamerika som bl.a. Senior Director på Launch Office för lansering av insulinpreparaten Victoza® GLP-a och Degludec®. Julie har också erfarenhet av styrelsearbete för life science bolag. Hennes karriär inleddes på konsultfirman Accenture. Julie började hos Ascelia Pharma som Chief Commercial Officer 2020 och 2022 blev hon även vide VD. Sedan 2023 är hon också ansvarig för åtaganden av CFO samt Investor relations.

Utbildning: M.Sc. i International Business från Copenhagen Business School och Diplome ESC, EM Lyon France, inklusive studier vid Chinese University of Hong Kong.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ascelia Pharma Inc.

Innehav i Ascelia: Visa innehav