Déspina Georgiadou Hedin

CFO Déspina Georgiadou Hedin

Ekonomichef sedan 2022

Bakgrund: Déspina Georgiadou Hedin (född 1986) har en gedigen företagserfarenhet särskilt inom ekonomi i både utvecklings- och kommersiella företag samt HR och revision.
Déspina har tidigare varit CFO och HR-chef på Bioglan AB och dessförinnan har hon arbetat som Chief Accountant och Senior Financial Specialist på Sol Voltaics AB. Déspina har även en bakgrund som revisor från revisionsbyrån BDO.

Utbildning: Civilekonomexamen från Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar

Innehav i Ascelia: Visa innehav