Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2018/2019 (januari-mars 2019): 15 maj 2019

Bokslutskommuniké 2018/2019: 22 augusti 2019

Delårsrapport Q1 2019/2020 (juli-september 2019): 8 november 2019

Bolagstämma 2018/2019: 14 november 2019