Regulatorisk

Ascelia Pharmas valberedning föreslår val av Lauren Barnes till bolagets styrelse

2020-04-03
Ladda ner

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att dess valberedning har föreslagit Lauren Barnes som ny styrelseledamot. Bolagets aktieägare kommer att besluta om denna nominering på årsstämman som hålls den 6 maj 2020.

“Vi är mycket nöjda med nomineringen av Lauren Barnes till ny styrelseledamot. Hennes omfattande erfarenhet av förberedande marknadsaktiviteter, prissättning och produktlanseringar inom bioteknologisektorn är ett bra komplement till vår styrelse när vi fortsätter att bygga Ascelias portfölj av innovativa läkemedelskandidater, med särskilt fokus på Mangoral och Oncoral. Utnämningen av Lauren breddar den sammanlagda erfarenheten hos den befintliga styrelsen ytterligare när vi fortsätter att bygga Ascelia Pharma för framtida tillväxt och framgång”, säger Ascelia Pharmas styrelseordförande Peter Benson.

Lauren Barnes, född 1974, har mer än 20 års erfarenhet kring prissättning och marknadstillträde, samt lansering av ett 50-tal produkter. Förutom flera ledande befattningar inom bioteknikbranschen, omfattande bland annat strategisk planering, ersättning och produktkommersialisering, har hon också erfarenhet från sjukförsäkringsområdet vid Centers for Medicare & Medicaid Services i Baltimore, MD, där hon bland annat ansvarade för problem som rör ekonomiskt stöd för läkemedel för patienter under Medicare-programmet.

Lauren Barnes har tidigare haft olika ledande positioner kring strategisk planering och ersättning på Amgen, Vertex och Avalere Health. Hon har en Master of Health Studies (MHS) i folkhälsa från Johns Hopkins School of Public Health och en BA i Public Health från Johns Hopkins University.

Andra nuvarande befattningar: Lauren Barnes är i dag Senior Vice President, Market Access, på det NASDAQ-listade bolaget Blueprint Medicines i Boston. Hon är också ordförande för National Board of Cancer Support Community, ett ideellt globalt nätverk av cancerstöd som ger mer än 50 miljoner USD i gratis supporttjänster till cancerpatienter och familjer.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 10.45

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den beslutsgrundande kliniska fas-3 studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

2021-03-02

Ascelia Pharma öppnar kontor i USA som förberedelse inför lansering av Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att bolaget har utvidgat sin verksamhet och etablerat en amerikansk juridisk enhet och kontor i Woodbridge, New Jersey. Etableringen är ett led i förberedelserna inför lansering i USA av den ledande läkemedelskandidaten, kontrastmedlet Mangoral för MR-scanning av levern. Mangoral är för närvarande i registreringsgrundande kliniska fas 3-studier, och lansering är planerad till Q4 2 ...
2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...