Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019: Kliniker öppnade för rekrytering till beslutsgrundande Fas III-studien SPARKLE

2020-02-14
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden juli – december 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida (räkenskapsåret har framgent lagts om till att följa kalenderåret): https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Julie Waras Brogren utsedd till Chief Commercial Officer
 • Detaljerade förberedelser inför starten av fas III-studien SPARKLE med Mangoral
 • Fyra kliniker öppnade för patientrekrytering till SPARKLE-studien och ytterligare en klinik öppnad under januari 2020

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR OKT-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -22,9 MSEK (-7,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,16 (SEK -0,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 MSEK (-9,1 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR JUL-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -36,9 MSEK (-11,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,70 (SEK -0,75)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,9 MSEK (-13,0 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

”Under december 2019 och januari 2020 öppnade vi fem kliniker i USA och Europa för registrering av patienter till vår beslutsgrundande fas III-studie SPARKLE. Detta är ett betydelsefullt steg när vi accelererar utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat Mangoral mot förväntad marknadslansering 2022”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 14 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-year-end-report-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 366
UK: +44 333 300 9265
US: +1
833 526 8397

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...
2021-01-12

Ascelia Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för Oncoral som en ny cellgiftsbehandling

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag sin kliniska utvecklingsplan för Oncoral. Med Oncoral har Ascelia Pharma möjlighet att utveckla en ny oral cellgiftsbehandling med potentiellt förbättrad effekt och biverkningsprofil för cancerpatienter. Den planerade fas 2-studien, för behandling av magcancer, förväntas starta H2 2021. Ytterligare detaljer om utvecklingsplanen för Oncoral finns på dess specifika hemsida.