Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019: Kliniker öppnade för rekrytering till beslutsgrundande Fas III-studien SPARKLE

2020-02-14
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden juli – december 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida (räkenskapsåret har framgent lagts om till att följa kalenderåret): https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Julie Waras Brogren utsedd till Chief Commercial Officer
 • Detaljerade förberedelser inför starten av fas III-studien SPARKLE med Mangoral
 • Fyra kliniker öppnade för patientrekrytering till SPARKLE-studien och ytterligare en klinik öppnad under januari 2020

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR OKT-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -22,9 MSEK (-7,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,16 (SEK -0,49)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 MSEK (-9,1 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR JUL-DEC 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -36,9 MSEK (-11,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,70 (SEK -0,75)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,9 MSEK (-13,0 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 184,2 MSEK (42,1 MSEK)

”Under december 2019 och januari 2020 öppnade vi fem kliniker i USA och Europa för registrering av patienter till vår beslutsgrundande fas III-studie SPARKLE. Detta är ett betydelsefullt steg när vi accelererar utvecklingen av vår ledande läkemedelskandidat Mangoral mot förväntad marknadslansering 2022”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 14 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-year-end-report-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 366
UK: +44 333 300 9265
US: +1
833 526 8397

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

2020-05-20

Uppdaterad tidsplan för SPARKLE till följd av Covid-19

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia Pharma”) tillkännagav i dag uppdaterad tidsplan för färdigställande och top line-resultat för den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE med den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, som nu förväntas i H2 2021 istället för H1 2021 som tidigare meddelats. Den förväntade förlängningen med tre till sex månader avspeglar påverkan av Covid-19-pandemin.
2020-05-13

Kvartalsrapport Q1-2020: Första patienten inkluderad i fas-3 studien SPARKLE

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för första kvartalet (januari – mars 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/
2020-05-06

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2020 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 6 maj 2020, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.