Regulatorisk

Förändring i Ascelia Pharmas ledningsgrupp

2019-10-25
Rapport

Ascelia Pharma AB (publ) meddelade idag att Ascelia Pharma och företagets Chief Operation Officer (COO) Dorthe da Graça Thrige har nått en överenskommelse om att hon kommer att lämna företaget. Hennes uppgifter kommer att delas mellan andra ledande medarbetare i Ascelia Pharma.

Dorthe da Graça Thrige, som har varit hos Ascelia Pharma sedan 2012, lämnar företaget i december i år. Därefter kommer hennes ansvarsområden att delas mellan andra ledande medarbetare i Ascelia Pharma.

Magnus Corfitzen, VD, kommenterar:

“Ascelia Pharma har gjort stora framsteg under de senaste åren samtidigt som organisationen har vuxit, och vi förväntar oss att den ska fortsätta växa för att nå våra strategiska mål. Jag vill tacka Dorthe för hennes dedikerade arbete och bidrag för att hjälpa till att ta Ascelia Pharma dit vi är i dag. Jag – och hela Ascelia-teamet – har haft glädje av att arbeta med Dorthe och önskar henne lycka till med framtida åtaganden.”

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

2020-01-13

Fem kliniker är nu öppnade till den registreringsgrundande kliniska fas III-studien SPARKLE med ledande läkemedelskandidaten Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att ett flertal kliniker nu är öppna för inkludering av patienter i både USA och Europa till företagets globala registreringsgrundande kliniska fas III-studie SPARKLE med Mangoral[®]. Inkludering av den första patienten förväntas inom kort.
2019-12-18

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) meddelar i dag att valberedningen inför årsstämman den 6 maj 2020 har utsetts.
2019-12-06

Ascelia Pharma utser Julie Waras Brogren till Chief Commercial Officer

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att Julie Waras Brogren har utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) på Ascelia Pharma. Julie kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder tjänsten i början av januari 2020.