Regulatorisk

Analysguiden: Förstärkning av värdet

2019-06-19

Ascelia har lämnat in en patentansökan för en ny mer patientvänlig formulering av kontrastmedlet Mangoral. Om patentet beviljas löper det fram till 2040. Möjligheter till ett tydligt förlängt marknadsskydd gör att vi höjer motiverat värde.  

Ascelia Pharma planerar att starta en registreringsgrundande studie för flaggskeppsprojektet Mangoral under 2019. Mangoral erbjuder en potential att förbättra cancerdiagnostik av levern för patienter för vilka dagens kontrastmedel inte är lämpliga av säkerhetsskäl. Tidigare kliniska studier visar att Mangoral tolereras väl och signifikant förbättrar bilddiagnostik av levern jämfört med magnetröntgen utan kontrastmedel. Mangoral ges oralt vilket ger bland annat innebär lägre systemisk påverkan och enklare administrering jämfört med dagens kontrastmedel som ges intravenöst. Sammantaget ser vi goda förutsättningar att Mangoral kan nå marknadsgodkännande med möjlig lansering 2022.

Parallellt arbetar Ascelia med produktutveckling för att stärka möjligheterna för Mangoral, och nyligen meddelades att en patentansökan lämnats in för en ny mer patientvänlig formulering. Själva utformningen är inte offentliggjord. Om patentet beviljas kan det ge ett marknadsskydd för den nya formuleringen fram till 2040. Det skulle innebära en förlängning med upp till åtta år. I dagsläget omfattas Mangoral av ett skydd på sju till tio år efter lansering i USA respektive EU relaterat till särläkemedelsstatus och dataskydd.

Vi ser denna patentansökan som en potentiellt tydligt värdehöjande pusselbit. I ett räkneexempel bedömer vi att ett fullt marknadsskydd från patentansökan kan höja det riskjusterade värdet på Mangoral med cirka 45 procent. I väntan på mer information om den nya formuleringen gör vi tills vidare en något mer konservativ bedömning och höjer det motiverade värdet i basscenariot för Ascelia med cirka 14 procent till 34,8 kronor per aktie (från 30,6). Ett potentiellt förlängt marknadsskydd kan göra Mangoral mer intressant för möjliga samarbetspartners och även öka sannolikheten att Ascelia blir uppköpt, om fas III-studien blir framgångsrik. På kort sikt kan kursen dämpas av att den första lock up-perioden efter noteringen nyligen löpte ut.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...
2021-01-12

Ascelia Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för Oncoral som en ny cellgiftsbehandling

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag sin kliniska utvecklingsplan för Oncoral. Med Oncoral har Ascelia Pharma möjlighet att utveckla en ny oral cellgiftsbehandling med potentiellt förbättrad effekt och biverkningsprofil för cancerpatienter. Den planerade fas 2-studien, för behandling av magcancer, förväntas starta H2 2021. Ytterligare detaljer om utvecklingsplanen för Oncoral finns på dess specifika hemsida.
2020-12-15

Ascelia Pharma får amerikanskt patent för andra generationens Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det amerikanska patentverket (US Patent Office, USPTO) har utfärdat ett nytt patent som täcker andra generationens formulering av den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, för närvarande i den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE. Det nya patentet förbättrar ytterligare det unika värdet av Mangoral och ger patentskydd fram till år 2040 i USA.