Regulatorisk

Analysguiden: Mot ett skarpt läge

2019-05-28

Ascelias projekt Mangoral® avser att förbättra cancerdiagnostik för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. En fas III-studie ska starta 2019 och vi ser goda utsikter till framgång. En brant uppvärdering kan därmed komma under de närmaste åren.  

Ascelia Pharma noterades nyligen på börsen och i samband med detta togs 222 MSEK in från såväl gamla som nya aktieägare. Det främsta syftet med listningsemissionen var att genomföra en fas III-studie med bolagets flaggskeppsprojekt Mangoral. Det är ett kontrastmedel som utvecklats för att förstärka magnetröntgen av levern i cancerpatienter. Då många cancersjukdomar ofta sprids till levern kan undersökningen vara avgörande för att upptäcka och behandla metastaser (dottertumörer) i tid. Dagens kontrastmedel (som är baserade på tungmetallen gadolinium) är förknippade med risk för svåra biverkningar för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och används därför mycket restriktivt i denna patientgrupp. Mangoral, som är baserat på grundämnet mangan, har inte dessa biverkningar och kan vara lösningen på ett tydligt medicinskt behov för denna riskgrupp som uppskattas till cirka 280 000 patienter årligen i USA, EU och Japan.

Det preliminära upplägget av fas III-studien ser fördelaktigt ut då Mangoral jämförs med magnetröntgen utan kontrastmedel och då varje patient jämförs med sig själv med en uppföljning på 72 timmar. Resultat från tidigare kliniska studier tyder på att Mangoral tolereras väl och signifikant förbättrar bilddiagnostik av levern jämfört med magnetröntgen utan kontrastmedel. Sammantaget talar det för att studien kan genomföras på ganska kort tid (cirka ett år) med goda förutsättningar för framgång. Den andra läkemedelskandidaten Oncoral, en tablettberedning av den etablerade cancerbehandlingen Irinotecan, har nyligen visat lovande fas I-resultat.

Den enligt vår bedömning jämförelsevis låga kliniska risken för Mangoral och en välfylld kassa efter listningsemissionen ger i sin tur en fördelaktig balans mellan risk och potential i aktien. Vi inleder vår bevakning med ett riskjusterat motiverat värde på 30,6 kronor per aktie i ett basscenario, med tydlig ytterligare potential om och när klinisk utveckling fortskrider. Det bör observeras att den första lock-up-perioden efter notering löper ut i mitten av juni 2019.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...
2021-01-12

Ascelia Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för Oncoral som en ny cellgiftsbehandling

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag sin kliniska utvecklingsplan för Oncoral. Med Oncoral har Ascelia Pharma möjlighet att utveckla en ny oral cellgiftsbehandling med potentiellt förbättrad effekt och biverkningsprofil för cancerpatienter. Den planerade fas 2-studien, för behandling av magcancer, förväntas starta H2 2021. Ytterligare detaljer om utvecklingsplanen för Oncoral finns på dess specifika hemsida.
2020-12-15

Ascelia Pharma får amerikanskt patent för andra generationens Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det amerikanska patentverket (US Patent Office, USPTO) har utfärdat ett nytt patent som täcker andra generationens formulering av den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, för närvarande i den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE. Det nya patentet förbättrar ytterligare det unika värdet av Mangoral och ger patentskydd fram till år 2040 i USA.