Ascelia Pharma utser Carl Bjartmar till ny Chief Medical Officer

2018-09-14
Ladda ner

Ascelia Pharma meddelar idag att Carl Bjartmar, läkare, med dr, har utsetts till ny Chief Medical Officer (CMO) för Ascelia Pharma. Carl kommer senast från tjänsten som CMO för Wilson Therapeutics.

Carl bidrar med en gedigen erfarenhet från utveckling av särläkemedel (Orphan Drugs) i sena kliniska faser och har haft seniora roller i både stora internationella läkemedelsbolag som Sanofi, Genezyme och Lundbeck samt det svenska biotech-bolaget Wilson Therapeutics som CMO. Carl är läkare och innehar en doktorsexamen från Linköpings universitet.

”Vi är väldigt nöjda med utnämningen av Carl Bjartmar till CMO. Carl har en lång erfarenhet av utveckling av särläkemedel i sena kliniska faser och har bl.a. varit en nyckelperson i Wilson Therapeutics ledningsgrupp med milstolpar som börsintroduktionen på Nasdaq OMX 2016, planering och utförande av fas 3 utveckling samt Alexion Pharmaceuticals uppköp av Wilson Therapeutics under 2018. Detta är av speciell betydelse för Ascelias ledande läkemedelskandidat Mangoral® som har fått särläkemedelstatus (Orphan Drug Designation) från amerikanska FDA och nu förbereds för kliniska fas 3 studier”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

“Jag ser framemot att börja på Ascelia Pharma och bidra till bolagets mission att förbättra livet för patienter som lever med cancer. Ascelia har två lovande läkemedelskandidater – en i sen kliniskt utvecklingsstadie (Mangoral®) och en i en tidigare fas (Oncoral) och det ska bli väldigt inspirerande att driva utvecklingen av dessa och kunna erbjuda dem till patienter”, säger Carl Bjartmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110

 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon Science Park i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök http://www.ascelia.com

2021-03-02

Ascelia Pharma öppnar kontor i USA som förberedelse inför lansering av Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att bolaget har utvidgat sin verksamhet och etablerat en amerikansk juridisk enhet och kontor i Woodbridge, New Jersey. Etableringen är ett led i förberedelserna inför lansering i USA av den ledande läkemedelskandidaten, kontrastmedlet Mangoral för MR-scanning av levern. Mangoral är för närvarande i registreringsgrundande kliniska fas 3-studier, och lansering är planerad till Q4 2 ...
2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...