Oncorals fas-1 studier presenteras på ESMO kongress i München

2018-09-10
Ladda ner

Ascelia Pharma meddelar idag att resultaten från fas-1 studierna på Oncoral har blivit accepterade som en poster presentation på European Society for Medical Oncology (ESMO) årliga kongress i München, Tyskland, 19-23 oktober.

Presentationen omfattar den delen av studien där Oncoral ges som ett enskilt preparat. En sammanfattning (abstract) av presentationen kommer att publiceras online på ESMO:s hemsida den 9:e oktober 2018.

Om fas-1 studien:

Oncoral har genomgått en prövarinitierad fas I-studie vid avdelningen för onkologi på Herlevs sjukhus i Danmark. Studien var en doseskalerande studie av säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik hos oralt administrerat Oncoral till vuxna patienter med avancerade solida tumörer. Målet med studien var att fastställa säkerhet, tolerabilitet och maximal tolererad dos av Oncoral när det ges som enskilt preparat och i kombination med det orala kemoterapimedlet kapecitabin. Andra mål var att fastställa objektiv tumörrespons eller stabil sjukdom och att beskriva farmakokinetiken när Oncoral ges som enda preparat. Totalt ingick 25 patienter i studien där Oncoral gavs som enda preparat.

Resultatet av kombinationsstudien med kapecitabin kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110
 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon Science Park i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök http://www.ascelia.com

2021-03-02

Ascelia Pharma öppnar kontor i USA som förberedelse inför lansering av Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att bolaget har utvidgat sin verksamhet och etablerat en amerikansk juridisk enhet och kontor i Woodbridge, New Jersey. Etableringen är ett led i förberedelserna inför lansering i USA av den ledande läkemedelskandidaten, kontrastmedlet Mangoral för MR-scanning av levern. Mangoral är för närvarande i registreringsgrundande kliniska fas 3-studier, och lansering är planerad till Q4 2 ...
2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...